Kontakt meg

Odd Iglebæk

Brannfjellveien 24, 1181 Oslo
Mobil: 48 27 78 42 E-post: oddigle@online.no.

Arbeid og utdanning:
Min hovedutdannelse er innenfor arkitektur og planlegging. B Sc (Hon) in Architectural Studies 1973 og fram til 1980 arbeidet jeg som tømrer og arkitekt. Jeg var også et halvt år som FN-soldat i Libanon 1978-79. På fritida var jeg bl.a. redaktør for Grünerposten utgitt av Grünerløkka leieboerforening.

Fra 1980 til utgangen av 1987 arbeidet jeg som journalist i Klassekampen. Her fokuserte jeg mye på boligpolitikk, fagforeninger og etter hvert utenrikspolitikk, bistand og utvikling. I 1982 avla jeg teoriprøve som tømrer og studerte utvikling og bistand ved Uppsala universitet 1984-85.

1988-1992 var jeg redaktør for På Flukt utgitt av Det norske Flyktningeråd (nå: Flyktninghjelpen). Jeg besøkte bl.a. Somalia og Pakistan/Afghanistan. Året etter (1992-1993) arbeidet jeg som landrådgiver på Midtøsten i UDI. Landnotatet om Libanon ble laget dette året. 1993-1994 var jeg informasjonsrådgiver på Multilateral avdeling i Utenriksdepartementet. Her arbeidet jeg mye med den store befolkningskonferansen i Kairo høsten 1994. Seinere har jeg bidratt til utredninger bl.a. om gjeldslette og korrupsjon for Utenriksdepartementet.

1995-1998 var jeg informasjonsansvarlig ved UNHCRs baltisk-nordiske regionkontor i Stockholm. En hovedoppgave for kontoret var å bidra til å utvikle internasjonal flyktninglovgivning og praksis for de nye baltiske statene.

Perioden arbeidet 1999-2006 arbeidet jeg mye som frilansjournalist, mest for Bistandsaktuelt, OmVärlden og Arkitektnytt. Jeg var på reportasjereiser til bl.a. Etiopia, Eritrea, Balkan og Sri Lanka. For Arkitektnytt skrev jeg mest om energispørsmål og storbypolitikk. Parallelt med dette etablerte jeg Ekeberg Arkitektkontor som spesialiserer seg på mindre byggesaker.

Fra 2006 til 2010 var jeg redaktør og informasjonsansvarlig ved Nordregio i Stockholm. Nordregio er et forsknings- og utredningsinstitutt eid av Nordisk Ministerråd. Instituttet arbeider mye med regionale utfordringer i Norden, Arktis og Europa. Delvis har jeg fortsatt å følge utviklingen i disse områdene. og har hatt et større utredningsoppdrag for Miljøverndepartementet (Arealbruk og transportplanlegging i nordiske hovedsteder). Jeg har vært engasjert av Riksantikvaren i arbeidet med Sustainable Historical Towns (SuHiTo). Mitt fokus er ofte høyhus i nordiske og baltiske hovedsteder.

Jeg har fortsatt driften av Ekeberg Arkitektkontor (www.brahus.no) og arbeider nå like mye innenfor dette feltet som innenfor journalistikk og utredninger.

For 2014 har jeg initiert to nye prosjekter. Det ene, som er et samarbeid med Norsk Bolig- og Byplanforening, tar for seg finanskrisa og europeisk storbyutvikling. Det andre har bærekraftig mobilitet i Arktis (Sustainable Arctic Mobility) som tema. Dette er et samarbeid med kollegaer i Sverige og på Grønland og Færøyene.