Høyhus i Norden – til begjær og besvær!

Befolkningsvekst og fortetting er sentrale planutfordringer i mange nordiske storbyer. Noen av byene har klare føringer om dette skal skje uten vesentlig bygging av høyhus. Andre steder er det mer fritt fram. I alle de fem nordiske hovedstedene bygges høyhus, men omfanget og høyde varierer svært mye. Mens Helsinki fortsatt er tilbakeholdne, endres Oslos høydeprofil raskere enn noen gang. Men er det estetiske vurderinger som ligger bak disse forskjellene mellom byene, eller er det snarere politiske maktforhold?

Last ned pdf: Høyhus i Norden – til begjær og besvær!
Omtale: Når Norden bygger i høyden

Areal og transportplanlegging

Nordisk_rapport_ForsideDenne rapporten skal være en kartlegging av tendenser innenfor areal og transportplanlegging i de fire store nordiske hovedstadsregionene. Det skal være et journalistisk stykke arbeid. Derfor presenteres de ulike sakene som oppslag og med en nyhetsvinkling. I all hovedsak har  arbeidet blitt gjennomført i løpet av september og oktober 2010.

Last ned pdf:
Areal og transportplanlegging Del 1
Areal og transportplanlegging Del 2