Velkommen til Odd Iglebæk

Journal_2_11NordicHigRise_forsideNordisk_rapport_Forside

Journalist:
Plan, Arkitektnytt, Bistandsaktuelt, Utvikling, OmVärlden, Klassekampen og andre

Redaktør:
Journal of Nordregio og På Flukt

Utredringer:
Arealbruk og transportplanlegging (MD 2010), High-rise buildings in Norden and Baltikum (2010),

Gjeldslette for utvikling/Debt Relief for Devolpment (UD 2004),  Libanon – et landnotat (UDI 1994).

Foredrag:
Sustainable City Challenges (2013), The Arctic goes Urban (2013), Libanons politiske utfordringer (2012), Comparing Baltic and Nordic high-rise city densification (2011)

Jeg jobber også som arkitekt og byggesøker. Se www.brahus.no